Persondatapolitik

Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger.

Vi respekterer vores kunders, medarbejderes og samarbejdspartneres ret til privatliv og anerkender behovet for at fastsætte tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger.

1. Indsamling af personoplysninger

Det er vores absolutte målsætning at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de oplysninger, som vi kommer i besiddelse af. Det være sig kunders, leverandørers, samarbejdspartneres oplysninger, herunder personoplysninger. Indsamling af personoplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne, saglige formål. De indsamlede oplysninger, som behandles, skal være relevante og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af vores kunder og øvrige samarbejdspartnere. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

3. Sletning af personoplysninger

Indsamlede personoplysninger slettes eller anonymiseres så snart de ikke har nogen relevans. som har relevans i henhold til Bogføringsloven opbevares dog altid minimum 5 år.

Er du utilfreds med vores håndtering af dine persondata, håber vi at du vil kontakte os, med henblik på en snak herom. Kan vi ikke indbyrdes løse problemet har du mulighed for at klage, ved at rette henvendelse til Datatilsynet

4. Sikkerhed

Informationssikkerhed bliver prioriteret meget højt. Vi arbejder professionelt med informationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

5. Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som vi –  som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde. Du kan kontakte os og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slettet, at vi begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her
Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os her

6. Ændring af persondatapolitikken

Vi forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af persondata.